Wouter Tiems


  Opzetten van organisatie voor 500 of slechts 10 FTE’s

  Vervangen van een decentrale – door een centrale organisatie