Wouter Tiems

  

  Een visie op ingrijpende verandering van beleid, organisatie en processen en een organisatiebreed gedragen uitvoering