Wouter Tiems


Het bouwen van de juiste staffing voor elk moment van de dag en het jaar stelt hoge eisen aan de flexibiliteit, krimp – en groeivermogen van de organistatie. Het te allen tijde beschikbaar hebben van de juiste kwaliteit medwerkers eist dan ook een goede visie op het beleid t.a.v. in- out- of homesourcing.